معرفی کشور گرجستان

پایتخت
زبان رسمی
دین
مساحت
جمعیت
واحد پول
اب و هوا
اختلاف ساعت با ایران
شهر های مهم