تور های لحظه آخری

تور تفلیس ویژه 6دی ماه

تور تفلیس ویژه 6دی ماه

950,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کوالالامپورپرواز ایر ایشیا

کوالالامپورپرواز ایر ایشیا

1,670,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تفلیس 4شب ویژه 11 دی ماه

تفلیس 4شب ویژه 11 دی ماه

1,035,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کوش آداسی ویژه نوروز97

کوش آداسی ویژه نوروز97

2,595,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ویژه نوروز 97

ویژه نوروز 97

2,895,000 تومان

اطلاعات بیشتر
استانبول ویژه نوروز 97

استانبول ویژه نوروز 97

2,090,000 تومان

اطلاعات بیشتر

تورهای ما


خدمات

معرفی کشور آلمان

معرفی کشور آلمان

پیشینه کشور تاریخ آلمان را میتوان به چندین بخش عمده براساس رویدادهای واقع شده، تقسیم کرد. در دوران باستان آمیزه ناهمگونی از قبایل بودند که اروپای ژرمن های را در محدوده میان رودخانههای راین و ویستولا و میان رود دانوب و دریای بالتیک و دریای شمال اشغال میکردند. رومیان برای شناسایی این اقوام صفت گرمانوس را به کار میبردند. با تصرف سرزمین گل قبل از میلاد) در غرب اروپا توسط ژولیس سزارامپراتور وقت روم، جنگهای میان ژرمنها و رومیان در کرانههای رود راین برای اولین بار به وقوع پیوست. این جنگها در آغاز با پیروزی نیروهای رومی همراه بود ولی نیروهای رومی هرگز درصدد اشغال دایمی مناطق آنسوی رود راین برنیامدند و این رودخانه همواره از سوی رومیان به عنوان مرز ایدهآ ل امپراتوری روم و ژرمنها شناخته میشد. گس . . .
معرفی کشور قبرس

معرفی کشور قبرس

موقعیت جغرافیایی جمهوری قبرسکشوری جزیرهای است، در شرق دریای مدیترانهکه پایتخت آن نیکوزیا است. این کشور به دو بخشقبرس شمالی بخش ترکنشین و بخش یونانینشینتقسیم میشود که در آن هردوزبان ترکیویونانیرسمی هستند. یونانیهاارتودوکس وترکهای قبرسمسلمان هستند. قسمت شمالی قبرس فرهنگی برگرفته از ترکیه و بخش جنوبی آن برگرفته از یونان دارد. جزیره قبرس بعد از جزیره ساردنیوسیسیلسومین جزیره بزرگ در دریای مدیترانهاستو جمهوری قبرس از اعضای اتحادیه اروپا میباشد. قبرس از نقاط گردشگرپذیر مدیترانهاست و در ۱ ژانویه ۲۰۰۸ به حوزه یوروپیوست. جمعیت کل جزیره یک میلیون و صد هزار نفر است و جمعیت جمهوری قبرس بدون احتساب قبرس شمالی ۸۴۰ هزار نفر است. ۷۷ درصد مردم این جزیره یونانی و ۱۸ درصد نیز از ترکان قبرس هستند. این جزیره . . .
معرفی کشور بلغارستان

معرفی کشور بلغارستان

تاریخ در اواخر قرن نوزدهم ، مداخله روسیه در سرزمینهای امپراتوری عثمانی در بالکان منجر به تشکیل کشور خود مختار بلغاری در 1878 گشت.بلغارستانتا سال 1908 شاهزاده نشین و تا 1946 پارشاه مستقلی بود. با این حال ، مرزهایی که در کنفرانس بر لین ( 1878) تعیین شده بود ، بلغارها را راضی نکرد و برای به دست آوردن زمینهای که طبق پیمان سن استفانو (1877) به آنان وعده داده بودند پنج بار وارد جنگ شدند.بلغارستانکه در دو جنگ اول (1885 و 1912) پیروز گشت در جنگ نهایی بالکان (1913) و دو جنگ جهانی (1915 تا 1918 و 1944) مغلوب شد و سرزمینهایی را از دست داد. پس از اشغال کشور به دست ارتش سرخ (1944)و رژیمی کمونیستی بر قرار و پادشاه تبعید شد ( 1946)و به دنبال تظاهرات مردمی در 1989, تئودور ژیفوک (متولد 1911) رهبر تندروی رژی . . .