جزیره کیش

جمعیت
مساحت
ارتفاع از سطح دریا
میانگین دمای سالانه
سوغات
پیش شماره تلفنی
مکان های دیدنی
زبان
گویش های محلی
آب و هوا
طول و عرض جغرافیایی