معرفی شهر تبریز

جمعیت
تراکم جمعیت
مساحت
ارتفاع از سطح دریا
میانگین دمای سالانه
تعداد روزهای یخبندان سالانه
شهردار
سوغات
پیش شماره تلفنی
مکان های دیدنی
زبان
گویش های محلی
آب و هوا
طول و عرض جغرافیایی