معرفی کشور آذربایجان

پایتخت
زبان رسمی
دین
مساحت
جمعیت
اب و هوا
شهر های مهم
درآمد سرانه
اقلام عمده صادرات به جهان
اقلام عمده واردات