معرفی کشور قبرس

پایتخت
زبان رسمی
دین
مساحت
جمعیت
واحد پول
اب و هوا
اختلاف ساعت با ایران
شهر های مهم
اقلام عمده صادرات به جهان