معرفی شهر همدان

جمعیت
مساحت
ارتفاع از سطح دریا
تعداد روزهای یخبندان سالانه
شهردار
سوغات
پیش شماره تلفنی
مکان های دیدنی
زبان
گویش های محلی
آب و هوا
طول و عرض جغرافیایی